QS World MBA & Grad School Tours in Vietnam – Marketing Sponsorship with VNIS Group

VNIS Group is pleased to partner with QS Quacquarelli Symonds Limited to promote its famous QS World MBA & Grad School Tours in Ho Chi Minh City and Hanoi this November 2019.   VNIS Education & Clever Academy, 2 members of VNIS Group, will participate in this marketing campaign, including digital marketing campaigns & booth participation in … Continue reading QS World MBA & Grad School Tours in Vietnam – Marketing Sponsorship with VNIS Group

Chuỗi Triển lãm Du học Quốc tế VNIS – Thu 2019 đã diễn ra thành công

Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2019 vừa qua, Chuỗi Triển lãm Du học Quốc tế do VNIS Education tổ chức tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, Nhà Trang và TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hết sức thành công. Với sự góp mặt của các trường … Continue reading Chuỗi Triển lãm Du học Quốc tế VNIS – Thu 2019 đã diễn ra thành công

Spring 2018 VNIS International Education Fairs – Open for Institutional Registration

VNIS Education is pleased to announce that we are now accepting institutional registrations for the Spring 2018 VNIS International Education Fairs. The fairs will be held on March 14 in Ho Chi Minh City and March 16 in Hanoi, with optional visits to high schools and universities, if schedule allows.  Discounts are available for our … Continue reading Spring 2018 VNIS International Education Fairs – Open for Institutional Registration

Spring 2017 VNIS International Education Fairs

Business Unit: VNIS Education - Hanoi Office The VNIS International Education Fairs held in Spring 2017, took place in Hanoi (March 04) and Ho Chi Minh City (March 05) have welcomed over 700 attendees and 20 international institutions from the US and Canada. The annual fair series featured a lot of informative sessions including first-hand … Continue reading Spring 2017 VNIS International Education Fairs