Tuyển dụng: Trợ lý Ban Giám đốc (Clever Academy)

Đơn vị thành viên: Clever Academy - Văn phòng tại Hà Nội Clever Academy đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Trợ lý Ban Giám đốc làm việc tại Trụ sở chính, cụ thể như sau: Vị trí: Trợ lý Ban Giám đốc Mô tả công việc Hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác … Continue reading Tuyển dụng: Trợ lý Ban Giám đốc (Clever Academy)

Tuyển dụng: Chuyên viên Hành chính – Kế toán (Clever Academy)

Đơn vị thành viên: Clever Academy - Văn phòng tại Hà Nội Clever Academy đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Chuyên viên Hành chính - Kế toán làm việc tại Trụ sở chính, cụ thể như sau: Vị trí: Chuyên viên Hành chính - Kế toán Mô tả công việc Phối hợp với Ban … Continue reading Tuyển dụng: Chuyên viên Hành chính – Kế toán (Clever Academy)

Tuyển dụng: Chuyên viên Marketing (Clever Junior)

Business Unit: Clever Junior Clever Academy/Clever Junior đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Chuyên viên Marketing, làm việc tại trụ sở chính tại Hà Nội. Chúng tôi tìm các ứng viên có nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, đáp ứng các yêu cầu đặc thù của công việc tại Clever Academy/Clever Junior và có … Continue reading Tuyển dụng: Chuyên viên Marketing (Clever Junior)

IELTS, SSAT, SAT, GMAT & GRE Instructors (Clever Academy in HCMC)

Business Unit: Clever Academy - Saigon Campus Clever Academy is seeking instructors to prepare students for the GMAT®, GRE®, SAT®, ACT®, SSAT® and TOEFL® exams at our Saigon Campus, Ho Chi Minh City. Clever Academy offers education and training solutions as a Kaplan Certified Education Provider and it brings Kaplan-certified test preparation courses to students in Vietnam. Responsibilities: Teach Kaplan’s … Continue reading IELTS, SSAT, SAT, GMAT & GRE Instructors (Clever Academy in HCMC)