News & Events

VNIS Education meets with leading Australian Universities at GSP Agent Workshop in HCMC – Oct 2020

VNIS Education joined the GSP Agent Workshop in Ho Chi Minh City this October 2020, with participation from highly ranked Australian universities. At the GSP Agent Workshop held in Ho Chi Minh City - October 2020, delegates from VNIS Education met directly with Country Direcgtors/Local Representatives of leading Australian universities & organizations, including: RMIT University, … Continue reading VNIS Education meets with leading Australian Universities at GSP Agent Workshop in HCMC – Oct 2020

VNIS Group triển khai Hệ thống Quản lý Nguồn Nhân Lực Toàn Diện

Hệ thống Grove - Photo courtesy of Grove Inc. Bắt đầu từ tháng 8/2020, đội ngũ HR của VNIS Group đã nỗ lực cho ra mắt Hệ thống Quản lý Nguồn Lực Toàn Diện, với nền tảng là giải pháp Grove, đã và đang được áp dụng tại nhiều tập đoàn, công ty lớn tại … Continue reading VNIS Group triển khai Hệ thống Quản lý Nguồn Nhân Lực Toàn Diện

VNIS Group to sponsor for The MBA Tour, AccessMBA, AccessMasters 2020 Events

VNIS Group's business units are pleased to be the Event Sponsors for several virtual study abroad events in 2020, including The MBA Tour Vietnam, AccessMBA and AccessMasters events. VNIS Education & Clever Academy, 2 members of VNIS Group, will participate in these virtual events, including digital marketing campaigns & booth participation (The MBA Tour Vietnam 2020 will … Continue reading VNIS Group to sponsor for The MBA Tour, AccessMBA, AccessMasters 2020 Events

VNIS Group tiếp tục ứng phó với COVID-19 (cập nhật 27/7/2020)

Trước tình hình mới của COVID-19 tại Việt Nam, Ban Giám đốc VNIS Group tiếp tục đề ra các biện pháp phòng ngừa & cảnh báo mới nhất tới toàn bộ CBNV, Quý Khách Hàng & Đối Tác. Kế hoạch ứng phó của chúng tôi được chuẩn bị dựa trên hướng dẫn của Bộ Y … Continue reading VNIS Group tiếp tục ứng phó với COVID-19 (cập nhật 27/7/2020)