News & Events

VNIS Group triển khai Hệ thống Đào tạo Nội bộ (LMS)

Là một phần trong Kế hoạch Ứng phó với COVID-19, VNIS Group đã chính thức đưa vào vận hành Hệ thống Đào tạo Nội bộ (VNIS Group Learning Management System - VG LMS) cho tất cả cán bộ - nhân viên của VG GCO và các đơn vị thành viên. Hệ thống được Phòng CNTT … Continue reading VNIS Group triển khai Hệ thống Đào tạo Nội bộ (LMS)

Tuyển dụng: Chuyên viên IT & Marketing

VNIS Group hiện đang cần tuyển 01 Chuyên viên IT & Marketing, làm việc tại Văn phòng của chúng tôi tại TP. Hồ Chí Minh.  Vị trí: Chuyên viên IT & Marketing Ngày bắt đầu nhận đơn: 01/03/2020 Ngày kết thúc nhận đơn: 31/03/2020 Ngân sách lương: tối đa 18,000,000 VNĐ (gross), dựa trên các yếu tố về … Continue reading Tuyển dụng: Chuyên viên IT & Marketing

Tuyển dụng: Chuyên viên Tư vấn & Xử lý Hồ sơ Du học tại TP.HCM & Hà Nội

Công ty Tư vấn Du học VNIS Education - 1 công ty thành viên của VNIS Group có văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang và Hà Nội, cần tuyển 02 Chuyên viên Tư vấn & Xử lý Hồ sơ Du học tại TP.HCM & Hà Nội làm việc tại văn phòng TP.HCM và … Continue reading Tuyển dụng: Chuyên viên Tư vấn & Xử lý Hồ sơ Du học tại TP.HCM & Hà Nội

VNIS Group triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch cúm Corona

Tại toàn bộ các đơn vị thành viên của VNIS Group, chúng tôi cũng đã và đang thực hiện các biện pháp phòng dịch sau: 1 - Tăng cường vệ sinh khử trùng, phun thuốc diệt khuẩn tại tất cả các Chi nhánh, Trung tâm; 2 - Trang bị nước rửa tay, khăn giấy sạch … Continue reading VNIS Group triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch cúm Corona