Clever Academy to sponsor The MBA Tour this August 2018

Business Unit: Clever Academy - HCMC Clever Academy is pleased to announce that we have partnered with The MBA Tour to promote the event in Ho Chi Minh City this August 2018.  The MBA Tour in Ho Chi Minh City will be organized as follows: Ho Chi Minh City MBA Conference Wednesday August 29, 2018 … Continue reading Clever Academy to sponsor The MBA Tour this August 2018

Clever Academy: Thành tích điểm cao của học viên là minh chứng cho chất lượng đào tạo

Với rất nhiều học viên có thành tích rất cao trong thời gian qua của Clever Academy, VNIS Group đã mang tới cho thị trường giáo dục Việt Nam một thương hiệu đào tạo Anh ngữ chất lượng, chuẩn quốc tế và được rất nhiều phụ huynh & học sinh tin tưởng. Thành lập từ … Continue reading Clever Academy: Thành tích điểm cao của học viên là minh chứng cho chất lượng đào tạo