BAN LÃNH ĐẠO VNIS EDUCATION THĂM QUAN VÀ LÀM VIỆC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU BANG CALIFORNIA, MỸ

Nằm trong kế hoạch phát triển thị trường, xúc tiến giáo dục và gìn giữ các mối quan hệ đối tác tại Mỹ, tháng 12/2019 này, Ban Lãnh Đạo của VNIS Education đang tới thăm hệ thống mạng lưới các trường Đại học, Cao đẳng hàng đầu của bang California, bao gồm hệ thống trường … Continue reading BAN LÃNH ĐẠO VNIS EDUCATION THĂM QUAN VÀ LÀM VIỆC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU BANG CALIFORNIA, MỸ

Spring 2020 VNIS International Education Fairs – Open for Institutional Registration

VNIS Education is pleased to announce that we are now accepting institutional registrations for the Spring 2020 VNIS International Education Fairs. The fairs will be held on Feb 15 in Da Nang and Feb 16 in Ho Chi Minh City, with optional visits to high schools and universities, if schedule allows. Discounts are available for … Continue reading Spring 2020 VNIS International Education Fairs – Open for Institutional Registration