Chào mừng bạn đến với VNIS Group®

VNIS Group® được thành lập vào năm 2012 tại Việt Nam. Hiện nay, tổ hợp VNIS Group có 5 đơn vị thành viên: VNIS Education®, VNIS Investment®, VNIS Food®, Clever Academy® và Clever Junior®.