VNIS Group® – tiền thân là VNIS Việt Nam được thành lập năm 2012, với lĩnh vực kinh doanh chính tại thời điểm đó là tư vấn du học cho học sinh – sinh viên Việt Nam và cung cấp các dịch vụ dành cho các đối tác giáo dục Hoa Kỳ, đặt văn phòng tại Hà Nội, Việt Nam.

Sau nhiều năm phát triển, chúng tôi đã tái cấu trúc và phát triển công ty theo hướng đa ngành – đa dịch vụ, phân thành 5 đơn vị thành viên riêng biệt, với tầm nhìn trở thành một tổ hợp các công ty tập trung vào phát triển theo hướng quốc tế hoá, giúp Việt Nam hoàn toàn hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Hiện nay, VNIS Group có 5 đơn vị thành viên:

  • VNIS Education®: Tư vấn du học & dịch vụ dành cho đối tác giáo dục
  • VNIS Investment®: Tư vấn đầu tư & định cư quốc tế
  • VNIS Food®: Quản lý và phát triển ngành ẩm thực quốc tế
  • Clever Academy®: Đào tạo Anh ngữ luyện thi – hợp tác độc quyền với Kaplan Test Prep (Hoa Kỳ)
  • Clever Junior®: Đào tạo Anh ngữ dành riêng cho trẻ em