Clever Junior

Clever Junior

Clever Junior® là thương hiệu đào tạo Anh ngữ mới nhất của VNIS Group, được thiết kế dành riêng cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Các chương trình đào tạo của Clever Junior được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia đầy kinh nghiệm về Anh ngữ, hoàn toàn tích hợp với giáo trình Anh ngữ đang được giảng dạy tại các trường phổ thông Việt Nam. Clever Junior được quản lý và vận hành bởi Clever Academy.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.cleverjunior.vn.