Tuyển dụng: Chuyên viên Marketing (12/2018)

Business Unit: VNIS Education, VNIS Investment, Clever Academy, Clever Junior Thương hiệu VNIS Education, VNIS Investment, Clever Academy & Clever Junior - các thành viên của VNIS Group có trụ sở tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cần tuyển 01 Chuyên viên Marketing, làm việc tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh. Ngày … Continue reading Tuyển dụng: Chuyên viên Marketing (12/2018)

Tuyển dụng: Trợ lý Ban Giám đốc (Clever Academy)

Đơn vị thành viên: Clever Academy - Văn phòng tại Hà Nội Clever Academy đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Trợ lý Ban Giám đốc làm việc tại Trụ sở chính, cụ thể như sau: Vị trí: Trợ lý Ban Giám đốc Mô tả công việc Hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác … Continue reading Tuyển dụng: Trợ lý Ban Giám đốc (Clever Academy)

Tuyển dụng: Chuyên viên Hành chính – Kế toán (Clever Academy)

Đơn vị thành viên: Clever Academy - Văn phòng tại Hà Nội Clever Academy đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Chuyên viên Hành chính - Kế toán làm việc tại Trụ sở chính, cụ thể như sau: Vị trí: Chuyên viên Hành chính - Kế toán Mô tả công việc Phối hợp với Ban … Continue reading Tuyển dụng: Chuyên viên Hành chính – Kế toán (Clever Academy)

Tuyển dụng: Chuyên viên Marketing (Clever Junior)

Đơn vị thành viên: Clever Junior Clever Academy/Clever Junior đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Chuyên viên Marketing, làm việc tại trụ sở chính tại Hà Nội. Chúng tôi tìm các ứng viên có nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, đáp ứng các yêu cầu đặc thù của công việc tại Clever Academy/Clever Junior … Continue reading Tuyển dụng: Chuyên viên Marketing (Clever Junior)