Clever Academy tham gia tài trợ Triển lãm The MBA Tour tại TP.HCM – Tháng 8/2018

Đơn vị thành viên: Clever Academy - HCMC Clever Academy hân hạnh được thông báo rằng chúng tôi đã hợp tác với The MBA Tour để quảng bá cho Triển lãm The MBA Tour tại TP.Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 2018 này. Triển lãm The MBA Tour sẽ được tổ chức như sau: … Continue reading Clever Academy tham gia tài trợ Triển lãm The MBA Tour tại TP.HCM – Tháng 8/2018