Clever Academy: Thành tích điểm cao của học viên là minh chứng cho chất lượng đào tạo

Với rất nhiều học viên có thành tích rất cao trong thời gian qua của Clever Academy, VNIS Group đã mang tới cho thị trường giáo dục Việt Nam một thương hiệu đào tạo Anh ngữ chất lượng, chuẩn quốc tế và được rất nhiều phụ huynh & học sinh tin tưởng. Thành lập từ … Continue reading Clever Academy: Thành tích điểm cao của học viên là minh chứng cho chất lượng đào tạo

EducationUSA GRE Preparation Courses 2017

Business Unit: Clever Academy - Head Office The EducationUSA Advising Center, under the Public Affairs Section, U.S. Embassy in Hanoi, in cooperation with Clever Academy, seeks candidates for a ten-week GRE preparation course for university students and working professionals in Hanoi. All costs, including placement and final test fee, tuition and text books will be sponsored … Continue reading EducationUSA GRE Preparation Courses 2017