Clever Academy

Clever Academy

Clever Academy® là đơn vị đào tạo Anh ngữ luyện thi, hợp tác độc quyền với Kaplan Test Prep (Hoa Kỳ). Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo luyện thi các bài thi Anh ngữ chuẩn hoá cho học sinh với giáo trình và học liệu độc quyền từ Kaplan. Clever Academy hiện có 4 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và 1 cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh. Clever Academy được thành lập từ năm 2015.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.cleveracademy.vn.