Hệ thống Grove – Photo courtesy of Grove Inc.

Bắt đầu từ tháng 8/2020, đội ngũ HR của VNIS Group đã nỗ lực cho ra mắt Hệ thống Quản lý Nguồn Lực Toàn Diện, với nền tảng là giải pháp Grove, đã và đang được áp dụng tại nhiều tập đoàn, công ty lớn tại Việt Nam.

Hệ thống Quản lý Nguồn Nhân Lực Toàn Diện (gọi tắt là hệ thống HRM) giúp cho đội ngũ HR của VNIS Group quản lý toàn diện lĩnh vực nguồn nhân lực của chúng tôi, cụ thể như:

  • Cốt Lõi HR: tập trung hoá dữ liệu nhân sự và xuyên suốt quá trình công tác của nhân sự tại VNIS Group – từ bước tuyển dụng tới khi nhân sự nghỉ việc.
  • Tuyển Dụng: tự động nhận đơn ứng tuyển từ ứng viên (thông qua Career Portal), dễ dàng quản lý ứng viên của từng vị trí tuyển dụng, qua từng bước của quá trình tuyển dụng, giúp tăng tốc độ tuyển dụng cho VNIS Group.
  • Thủ Tục Nhân Viên Mới (Onboarding): tự động hoá quy trình thủ tục cho nhân viên mới, và tạo ra một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho những nhân sự mới bắt đầu công việc tại VNIS Group.
  • Ứng dụng trên smartphone (Employee Mobile App): với ứng dụng này, tất cả nhân sự có thể kết nối, tương tác và cộng tác mọi lúc, mọi nơi.

Ngoài ra, nhằm tối đa tính hiệu quả của việc áp dụng hệ thống HRM tại VNIS Group và tất cả các đơn vị thành viên, HR team cũng đưa vào sử dụng & áp dụng:

  • Trang Facebook riêng về các Cơ Hội Nghề Nghiệp tại VNIS Group (VNIS Group Talents) tại địa chỉ: https://www.facebook.com/VNISGroupCareers/
  • Cổng Cơ Hội Nghề Nghiệp tập trung (Career Portal), tích hợp trực tiếp vào hệ thống HRM tại địa chỉ: https://vnisgroup.grovehr.com/careers
  • Cập nhật tất cả các tin tuyển dụng hiện tại của VNIS Group & các P&Ls, chỉ nhận đơn ứng tuyển qua Career Portal). Không nhận đơn ứng tuyển qua thư điện tử, điện thoại hay trực tiếp.
  • Áp dụng xác thực SSO qua tài khoản VG SSO khi đăng nhập vào hệ thống HRM (dự kiến từ tháng 9/2020), nhằm tăng yếu tố bảo mật và đảm bảo an toàn cho hệ thống.

Chúng tôi hi vọng với những thay đổi tích cực này sẽ góp phần gia tăng tốc độ của bộ phận HR, giúp trải nghiệm của nhân viên, ứng viên, đối tác, khách hàng có liên quan tới HR được tốt hơn, cũng như góp phần bảo vệ môi trường (thông qua việc giảm thiểu tối đa giấy tờ liên quan tới HR) và đảm bảo an toàn trong giai đoạn COVID-19 này.

VNIS Group là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng những giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến nhất vào công việc, bằng các giải pháp cụ thể như: Hệ thống Microsoft 365/Azure AD (áp dụng sâu rộng vào toàn bộ quá trình SXKD và vào hệ thống CNTT nội bộ), Hệ thống Đào tạo Nội bộ (LMS), Hệ thống Đề xuất & Phê duyệt (RAS), Hệ thống Quản trị Nguồn Nhân Lực Toàn Diện (HRM), cũng như các ứng dụng của từng P&L như: Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) – áp dụng tại VNIS Education/VNIS Investment/Nordics Education, Hệ thống Quản lý Học viên & Sổ Liên lạc Điện tử (SIS) – áp dụng tại Clever Academy/Clever Junior.

VNIS Group

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s