VNIS Group triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch cúm Corona


Tại toàn bộ các đơn vị thành viên của VNIS Group, chúng tôi cũng đã và đang thực hiện các biện pháp phòng dịch sau:

1 – Tăng cường vệ sinh khử trùng, phun thuốc diệt khuẩn tại tất cả các Chi nhánh, Trung tâm;

2 – Trang bị nước rửa tay, khăn giấy sạch tại khu vực lối ra vào & nhà vệ sinh;

3 – Toàn bộ học viên được khuyến cáo đeo khẩu trang khi tới Chi nhánh, Trung tâm;

4 – Đội ngũ nhân viên, giáo viên được tăng cường nhận thức về dịch bệnh, thường xuyên được kiểm tra trực quan và bằng thiết bị đo thân nhiệt, cũng như được yêu cầu đeo khẩu trang khi tới Chi nhánh, Trung tâm.

Stay Alerted with Coronavirus at VNIS Group

Cách giảm nguy cơ lây nhiễm – được dán tại tất cả các khu vực công cộng của chúng tôi.

Thông báo yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay - VNIS Group

Yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay – được dán tại tất cả các khu vực công cộng của chúng tôi.

Công văn thông báo về phòng, chống dịch trong nội bộ VNIS Group & các đơn vị thành viên, và công bố các cấp độ phòng chống dịch (4 cấp độ).

Ban Lãnh Đạo Công Ty

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s