Là một phần trong Kế hoạch Ứng phó với COVID-19, VNIS Group đã chính thức đưa vào vận hành Hệ thống Đào tạo Nội bộ (VNIS Group Learning Management System – VG LMS) cho tất cả cán bộ – nhân viên của VG GCO và các đơn vị thành viên.

Hệ thống được Phòng CNTT của VNIS Group thiết lập, cấu hình trong thời gian ngắn, với toàn bộ nội dung đào tạo dành cho nhân viên mới, nhân viên hiện tại, về tất cả các nghiệp vụ & chuyên môn của các đơn vị thành viên. Giao diện của hệ thống LMS rất thân thiện, dễ sử dụng, có thể cài đặt ứng dụng trên điện thoại để cán bộ – nhân viên có thể tra cứu, học tập mọi lúc mọi nơi mà không cần dự các chương trình đào tạo của VNIS Group trực tiếp tại công ty như trước kia.

VNIS Group hi vọng giải pháp này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phát triển cá nhân & chuyên môn của cán bộ – nhân viên của GCO & các đơn vị thành viên.

Cán bộ – nhân viên tiếp tục sử dụng Hệ thống Xác thực Một lần – VNIS Group SSO để đăng nhập vào hệ thống LMS mà không cần phải nhớ thêm bất kỳ tài khoản truy cập nào khác. Hệ thống SSO bắt đầu được triển khai từ tháng 11/2019 vừa qua và được tất cả cán bộ – nhân viên chào đón & ủng hộ, dù ban đầu gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi và nâng cấp từ hệ thống cũ.

VNIS Group

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s